Řízený protlak Vzduchotechnika

Vzduchotechnika

Klimatizace

Řízené protlaky

Kontaktní údaje společnosti M-luft, s.r.o.

Adresa :

M-luft, s.r.o.

Na Lhotkách 418

Praha 5 - Lipence

155 31

IČ:27192881

DIČ:CZ27192881

REGISTRACE :Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103373

Tel : +420 257 920 438

Fax: +420 271 767 179

Divize vzduchotechniky a klimatizace

Milan Machačný

Jednatel společnosti, Vedoucí divize vzduchotechniky

Tel : +420 602 368 300

machacny@mluft.cz
Divize řízené mikrotuneláže

Josef Senft

Vedoucí divize protlaků

Tel : +420 602 167 235

senft@mluft.cz

Jan Machačný

Technik protlaků

Tel : +420 723 913 064

machacnyj@mluft.cz
Divize filtrace vzduchotechnického zařízení

Milan Machačný

Jednatel společnosti, Vedoucí divize filtrace

Tel : +420 602 368 300

machacny@mluft.cz
Obchodní referent

Blanka Machačná

Tel : +420 724 165 276

machacna@mluft.cz
Hlavní ekonom

Ing. Vlastimil Matošík

Tel : +420 602 291 206

matosik@mluft.cz


© 1992 - 2012, M-luft, s.r.o.