Řízený protlak Vzduchotechnika

Vzduchotechnika

Klimatizace

Řízené protlaky

Řízené mikrotunelování - zemní protlaky

V oboru řízených protlaků patří společnost mezi zkušené dodavatele v České republice. Naši pracovníci mají letité zkušenosti v tomto oboru od roku 1995 podložené realizací celé řady zakázek. Strojní park společnosti tvoří špičkové profesionální vybavení od firmy Vermeer.

Jedná se o bezvýkopový způsob pokládky inženýrských sítí. Je vhodný pro vodovody, plynovody, kabelovody, tlakové kanalizace a gravitační kanalizace. Maximální efektivita této metody vyplývá z následujících výhod:

Možnosti použití

Vermeer

Popis postupu horizontálního vrtání:

I. Etapa: Pilotní vrt, vyhledávání optimální trasy

Vrtmistr kontroluje průběh vrtání díky vysílači, který je umístěn v těle vrtné hlavy. Na svém přijímači vrtmistr neustále vidí v jaké hloubce, směru a sklonu se nachází vrtná hlava a podle potřeby dává pokyny strojníkovi u vrtačky. Vrtá se pomocí vysokotlaké směsi, která je vháněna z pohonné jednotky v kontejneru, do vrtné hlavy umístěné na začátku vrtných tyčí. Z vrtné hlavy směs stříká do země, kde rozplavuje a roztlačuje zeminu a postupuje vpřed. Změna směru je umožněna kombinováním způsobů vrtání (rotační-přímý postup vrtu a hydraulický-vychylování vrtné hlavy do požadovaného směru). Tímto způsobem se provede pilotní vrt ze startovací jámy až do koncové jámy. V koncové jámě se provede výměna vrtné hlavy s vysílačem za rozšiřovací hlavu, potřebnou pro požadovaný průměr nového potrubí.

II. Etapa – Rozšiřování

Pro rozšiřování opět s podporou výplachové směsi, dochází k roztlačení zeminy a zvětšení průměru původního pilotního vrtu až na požadovanou velikost, podle průměru vtahovaného potrubí. Jakmile je ukončeno rozšíření celého vrtu zapojí se za rozšiřovací hlavu předem připravené potrubí a vtáhne se nové potrubí do rozšířeného vrtu. Vtahování potrubí probíhá opět s podporou bentonitové směsi.

III. Etapa: Vtažení potrubí do pilotního vrtu

Protlak je dokončený jakmile je celé potrubí vtaženo do vrtu.

Společnost v současnosti vykonává práce novým strojem VERMEER NAVIGATOR 20x22, jehož obsluhu tvoří čtyři lidé. Stroj má tažnou sílu 9000kg, kroutící moment 3000n/m. Vrtací tyče jsou 3m dlouhé, průměr je 52mm a ohybový rádius je 30m.

Stroj je postaven na pásovém podvozku s gumovými pásy (nepoškozuje asfaltové povrchy).

S tímto strojem jsme schopni dělat podvrty od O50mm do O400mm a to jak v plastu, tak v oceli. Na vzdálenost je schopný vrtat 200m. Navigační zařízení měří spolehlivě hloubku a směr vrtu do 12m. Vlastníme vrtací nářadí, kterým lze vrtat s tímto strojem horninu do třídy 6 a rozšířit vrt na O220mm do kterého jde zatáhnout potrubí o O 160mm. Vlastníme i svářečku na plasty a jsme schopni zavařit PE potrubí doO250mm.

Kontakt

Senft Josef

Vedoucí divize

Tel : +420 602 167 235

senft@mluft.czMachačný Jan

Technik protlaků

Tel : +420 723 913 064

machacnyj@mluft.cz


© 1992-2012, M-luft, s.r.o.